Aktuellt

Näringslivsfrågor

Kaskö stads näringsombud är Johanna Peltoniemi. Du når henne på telefon 050 - 400 0867 eller johanna.peltoniemi@kaskinen.fi

Finansieringshjälp för företagare

Finalister till programmet Suupohjas tillväxtstig 2018 har valts

Till programmet Suupohjas tillväxtstig 2018 sökte 31 företag. Till programmet valdes 15 företag, varav tre från Kaskö-

Pekomat Oy, Oy Helsingin Weekend Snacks Ab och i Kaskö Hamn verkande Cewal Grains Oy.

Företagsvisa sparringsdagar är 22.3. i Kaskö och 26.4. i Kauhajoki.

Arbetsrum KAS-KAS

Kaskö stad erbjuder förmånligt arbetsutrymme åt freelancers, företagare (som inleder sin verksamhet) och distansarbetare. Det lugna kontorsrummet som är utrustat med utmärkta internetförbindelser finns i centrum i tekniska centralens utrymmen. Arbetsrummet är s.k. Co-Working Space, det är alltså delat mellan flera personer och lämpar sig i första hand för tyst arbetande. 

Priser: 
Flex-arbetspunkt 30€/mån: i delat arbetsrum. Då ett arbetsbord är ledigt kan man sitta och arbeta med lap-top Papper och övriga material flyttas på en hylla när man avslutat sitt arbete. 
Egen arbetspunkt 50€/mån: en egen fast bordsplats i delat arbetsrum dit du kan hämta t.ex. din egen dator och övriga tillbehör.