Bostäder

Tekniska avdelningen är ansvarig för hyresbostädernas underhåll, skötsel och service.

Hyresbostadsförfrågningar:  
Tekniska kanslist, Thomas Grönlund, tel 050 578 0922

epost: fornamn.efternamn@kaskinen.fi

Lediga hyresbostäder

Följande bostäder lediga att hyras 

Hamngatan 17 A 1

3 r+k 69 m2, hyra 555,83 €/mån, vatten 8,40 €/pers /mån

Bastu 5,05 €/mån

El enl förbrukning, garantisumma 550 €

Hamngatan 17 B4

3 r+k 55 m2, hyra 443,02 €/mån , vatten 8,40 €/pers /mån

Bastu 5,05 €/mån

El enl förbrukning, garantisumma 550 €

Kyrkogatan 47 A 4, pensionärshus

1r+kv 29 m2, hyra 249,05 €/mån, vatten 8,40 €/pers /mån

Bastu 5,05 €/mån

El enl förbrukning, garantisumma 300 €