Bostäder

Tekniska avdelningen är ansvarig för hyresbostädernas underhåll, skötsel och service.

Hyresbostadsförfrågningar:  
Tekniska sekreterare,  tel 050 578 0922

epost: fornamn.efternamn@kaskinen.fi

Lediga hyresbostäder

Följande bostäder lediga att hyras