Fiskemuseet

Sjöbobacken är Kaskös gamla fiskehamn.

Av de gamla fiskebodarna finns 30 kvar idag. Bodarna representerar fisketradition från 1800-talets senare hälft. I fiskebodarna förvarades fångstredskap, båtar mm. Varje fiskebod hade också en torkställning för nät på sluttningen ovanför fiskeboden. Torkställningar finns kvar än idag.

Kaskö Fiskemuseum grundades år 1983, då staden köpte Kurt Koskinens salteribyggnad på Sjöbobacken. Kurts far, Oskar Koskinen, hade drivit fiskhandel i byggnaden sedan 1910-talet. Redan tidigare hade Kaskö fiskargille börjat samla föremål för att bevara Kaskös fiskartradition.

Fiskemuseets utställningar har byggts temavis: strömmingsfiske, sik- och laxfiske, bäckfiske och säljakt. Strömmingsfisket är väl representerat, förr i tiden var det Kaskös viktigaste fiskenäring. I museet finns alla de föremål och verktyg som användes i fiskarnas hem och i fiskebodarna till påseende. Fisket skildras i museet även med en omfattande fotografiutställning.