Bibliotek

Kaskö stadsbibliotek

Hamngatan 18
Tel. 050 591 5450
E-post: kirjasto(a)kaskinen.fi

Kaskö bibliotek stängt fr.o.m. 17.3.2020

Med anledning av coronavirus är biblioteket stängt fr.o.m. tisdag 17.3.2020 till 13.5.2020.

Vi informerar på stadens hemsida och på våra sociala medier. 

 

Information till kunderna:

  • Förfallodagen på lånen flyttas till tiden efter stängningen. Förseningsavgifter uppstår inte under stängningstiden.
  • För kunden ackumuleras inte förseningsavgifter inte heller uppstår kostnader för ej uthämtad reservering.
  • Reserveringar kan hämtas först efter stängningstiden är slut.
  • Lån kan lämnas tillbaka i returneringsluckan.
  • Lånat material kan förnyas via nätbiblioteket: eepos.finna.fi, per e-post: (kirajsto@kaskinen.fi) eller per telefon: tel. 050-591 5450
  • Vi betjänar per telefon (tel. 050-591 5450), e-post (kirjasto@kaskinen.fi) och Eepos-bibliotekens chat (eepos.finna.fi). Obs! Telefontid huvudsakligen tis-fre kl. 12-14.
  • Du minns väl, att Eepos-bibliotekens e-material är till förfogande.
  • Följ med informationen på Kaskö Stads hemsidor samt bibliotekets some-kanaler Facebook och Instagram.

 

Kaskö bibliotek

 

Öppethållningstider

 

Från och med 1.10.2019

må: biblioteket stängt

ti: 12-18 (självbetjäningstid 12-14)

ons: 12-18 (självbetjäningstid 12-14)

tors: 12-18 (självbetjäningstid 12-14)

fre: 12-17

 

Personal

Sirkka Suurla,   040-5042 535

Bildnings- och biblioteksdirektör
sirkka.suurla@kaskinen.fi

Henna Rikala, bibliotekarie

 

Övrigt

Kaskö Stads bibliotek hör till Eepos-nätverket

Finlands bibliotek