Kaskö hamn

Port of Kaskinen

Se presentationsvideo här

Kaskö hamn är belägen på Finlands västkust ca. 100 km söder om staden Vasa. Hamnen är en av landets viktigaste exporthamnar för trävaror och cellulosa och hanterar ca. 1,1 milj. ton gods per år.

Trafiken över Kaskö hamn mångdubblades på 2000-talet som en följd av kraftiga investeringar och ett fungerande samarbete. Idag gör den mångsidiga infrastrukturen godshanteringen snabb och effektiv och skapar utmärkta etablerings och utvecklingsmöjligheter för industrin. Vi utvecklar hamnen också i fortsättningen med tanke på framtida behov.

Den välplanerade hamnen garanterar säker och effektiv godshantering för kunderna. Land- och kajplatsfunktionerna är naturligt åtskiljda från varandra. Detta möjliggör en störningsfri förflyttning av också stora godsenheter mellan olika transportmedel, lager och fartyg. Tack vare den goda planeringen kan vi lätt hantera över 15.000 ton gods per dag – och det här är vi stolta över!

Fiskehamnen

  • Kaj 55 m , djup 5,5 m
  • Kaj 40 m , djup 4,5 m
  • Kaj 70 m , djup 4,0 m
  • Kaj 90 m , djup 3,4 m
  • Förråd 510 m2
  • Sociala utrymmen för fiskare
  • Fiskhanteringsutrymmen
  • Serviceutrymmen för fångstredskap
  • Tvättlinje
  • Lådförråd


Fiskehamnen är Finlands största och centrum för landets livsmedelsströmming. År 2007 lossades ca. 25,5 milj. kg strömming i Kaskö Fiskehamn, varav 11,3 milj. kg var livsmedelsströmming.