Päikky

Bästa vårdnadshavare!

Kaskö stad tog 2020 i bruk ett elektroniskt system för närvaroregistrering och vårdreservering inom småbarnspedagogiken.

unnamed2

Systemet kallas Päikky och närvaroregistreringen sker via daghemmets mobiltelefon. När barnet kommer till enheten loggas det in via telefonen och när barnet hämtas loggas det ut.

I systemet ingår även en vårdreserveringsfunktion. Vårdnadshavarna loggar in i Päikky via dator eller via mobiltelefonens app som heter Päikky vårdnadshavare. Där bokar man in barnets vårdtider. Vårdtiderna för följande vecka ska reserveras i Päikky senast  en vecka på förhand måndag kl. 24:00. Vårdnadshavarna får instruktioner om systemet när barnet inleder småbarnspedagogiken av personalen och via länken nedan.

Orsaken till att småbarnspedagogiken infört detta system är för att effektivera administrationen och därmed lösgöra mera tid för arbete i barngruppen. Vi använder registreringen som underlag för faktureringen av månadsavgiften samt planering av personalens arbestsschema.

 

Inloggning till Päikky >>