BESÖK PÅ MARIEHEMMET

  • 1-2 anhöriga kan komma på besök samtidigt.
  • Man kommer överens om besöken på förhand. Personalen hjälper de anhöriga med anvisningar för ett tryggt besök, t.ex. per telefon före de kommer till klienten.
  • På besök kommer endast den som är frisk och symtomfri.
  • Den anhöriga sköter om sin handhygien och kirurgisk mask och handskar skall användas under besöket.
  • Personalen guidar och hjälper vid behov de anhöriga med handhygien och användning av skydd.
  • Den anhöriga håller ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter till övriga klienter och personal
  • Den anhöriga vistas inte i onödan i gemensamma utrymmen, utan går direkt till klientens eget rum.
  • Personalen guidar den anhöriga att vid behov ringa efter hjälp med telefon eller med klientens trygghetsalarm.

Boka ditt besök minst en dag på förhand. Vi kan bara ta emot ett begränsat antal besökare per dag för att garantera trygga besök. Vi önskar att besöken skall ske kl. 13-15:30.

Bokning av besök, Mariehemmets kansli 0400 739 001