Lärare inom småbarnspedagogik

Sakkunniga inom småbarnspedagogiken, välkomna på arbete till Daghemmet Ankaret i Kaskö!

Vårt daghem befinner sig i en byggnad som blev färdig 2020 i maritim miljö, där både skogen och den historiska ö-miljön finns alldeles intill. Vårt tvåspråkiga daghem har tre avdelningar och två förskolegrupper. För den som väljs till uppgifterna, som uppfyller behörighetskriterierna, har vi också reserverat en rekryteringsbonus på 1000 € - vi värdesätter din utbildning och kompetens.

Som arbetsgivare vill Kaskö stad satsa på sin personals välmående och vi erbjuder både e-passi och gymförmån.


Bildningsnämnden i Kaskö lediganslår två befattningar som lärare inom småbarnspedagogik i Daghemmet Ankaret i Kaskö. Befattningen besätts så fort som möjligt med tillsvidareanställning. Behörighetskrav i enlighet med Lagen om småbarnspedagogik (540/2018), kapitel 6. Därtill hör sökande som fyller behörighetsvillkoren som avses i lagen om småbarnspedagogik §75, övergångsbestämmelse som gäller personalen.

Även ansökanden utan förskollärarbehörighet beaktas. Därmed fastställs behörighetskraven enligt lagen om småbarnspedagogikens (540/2018) 6.kapitel. Därutöver fylls behörighetskraven även för ansökanden som hör till personal med övergångsbestämmelse inom lagen om småbarnspedagogik 75§. Befattningens lön samt övriga villkor enligt UKTA (45000044). Besättandet av befattningen har en prövotid på sex månader.

Den som väljs till befattningen bör före emottagandet av befattningen förevisa enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504 / 2002) och enligt brottsregisterlagen (770 / 1993) 6 § 2. moment ett utdrag ur brottsregistret, samt ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Eftersom befattningen är i Daghemmet Ankaret, bör den som väljs till befattningen ha följande språkkunskaper: finska eller svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper, tillräckliga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.