VACCINERING AV 12-15-ÅRINGAR

Coronavaccineringens tisdbokning för 12 år fyllda har öppnats:

Tid för vaccinering kan bokas per telefon på Kaskö hvc:  045- 129 5913 eller 045- 2323 200.