Vaccinering mot Covid-19

Över 65 åringar samt personer som tillhör riskgrupp 1 och 2 och inte har fått Covid vaccinering kan boka tid till vaccinering i Kaskö hälsocentral

Telefon: 045 129 5913 eller 045 129 5912

Underliggande sjukdomar har delats in i två grupper: 

 1. Sjukdomar som i mycket hög grad ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom
 2. Sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

Av dessa grupper erbjuds grupp 1 vaccin först och därefter grupp 2.

Grupp 1: 16-69 –åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling 
 • Svår störning i immunförsvaret 
 • Svår störning i immunförsvaret 
 • Svår kronisk njursjukdom 
 • Svår kronisk lungsjukdom 
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes 
 • Downs syndrom 

Grupp 2: 18-69 –åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

Astma som kräver kontinuerlig medicinering 

 • Svår hjärtsjukdom
 • Tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné  
 • Psykossjukdom 
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)