Covid-19 -vaccin info

På tisdag 22.6.21 börjar Kaskö Hälsocentral med coronavaccinering för 12-15 åringar som hör till riskgrupper. Dessutom i vaccineringstur är alla som fyllt 16 år.

Tidsbeställning endast via telefon 045-23 23 200, 045-129 5913

Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

Vaccination av 12-15-åringar som hör till riskgruppen

Vaccinationer av 12-15-åringar som på grund av sin grundsjukdom hör till riskgruppen kan påbörjas genast, då det i kommunen ifråga är möjligt. Tidigare reserverade tider bör inte på grund av detta annulleras.

THL har utarbetat ett infobrev om coronavaccinationen, detta infobrev delas ut till de unga som hör till riskgruppen och som skall vaccineras.

Samtycke till vaccination då det gäller vaccination av 12-15-åringar som hör till riskgruppen

Ifall den unga inte är kapabel eller själv vill fatta beslut gällande vaccinationen, begärs samtycke till vaccinationen av vårdnadshavarna. Om den unga har flera än en vårdnadshavare, behövs samtycke till vaccination av alla vårdnadshavare. Vaccinatören bör försäkra sig om att båda vårdnadshavarna har gett sitt samtycke till vaccinationen. Skriftligt samtycke kan också begäras

Ifall det i kommunen gällande vaccination av barn finns etablerade tillvägagångssätt om samtycke och dokumentation av samtycke, kan man använda sig av dessa tillvägagångssätt också då det gäller coronavaccinationer. Också exemplet på samtyckesblankett som utarbetats av THL kan användas.

Som bilaga finns ett exempel på samtyckesblankett som har utarbetats av THL.  Den slutgiltiga versionen på denna blankett publiceras nästa vecka.

Coronavaccinet ges på den hälsocentral, där man är anmäld som kund. Anmäl dig till vaccinationskön till den hälsostation, där du är kund. T.ex. bor i Kaskö, men har valt Närpes hälsocentral, får vaccinet i Närpes. Andra kommuners invånare, som valt Kaskö hälsovårdscentral som hälsocentral, får sitt vaccin i Kaskö. Ifall du inte bytt hälsocentral, och bor i Kaskö, får du vaccinet enligt kommunen du bor i, alltså Kaskö.

Fördröjningen av överföringen av uppgifter om coronavaccinet till Omakanta beror inte på Kaskö hälsovårdsstation, men slutligen hittas det här:

www.kanta.fi/sv/coronaintyg