Covid-19 -vaccin info

I Kaskö vaccineras hälsocentralens kunder i åldersordning uppifrån och ner. Ifall du har fyllt 50 år eller hör till riskgrupp 1 och 2 , och inte ännu fått coronavaccinet, är du väl i kontakt till hälsocentralen per telefon . Kaskö hälsocentral uppmuntrar även alla hälsocentralens kunder att färdigt anmäla sig till vaccineringskön.

Telefon: 045 129 5913 eller 045 129 5912

Du kan anmäla att du vill ta vaccinet även via länken med webblanketten:

link.webropol.com/s/koronarokote-coronavaccin

Coronavaccinet ges på den hälsocentral, där man är anmäld som kund. Anmäl dig till vaccinationskön till den hälsostation, där du är kund. T.ex. bor i Kaskö, men har valt Närpes hälsocentral, får vaccinet i Närpes. Andra kommuners invånare, som valt Kaskö hälsovårdscentral som hälsocentral, får sitt vaccin i Kaskö. Ifall du inte bytt hälsocentral, och bor i Kaskö, får du vaccinet enligt kommunen du bor i, alltså Kaskö.

 

Underliggande sjukdomar har delats in i två grupper: 

 1. Sjukdomar som i mycket hög grad ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom
 2. Sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

Av dessa grupper erbjuds grupp 1 vaccin först och därefter grupp 2.

Grupp 1: 16-69 –åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom

 • Organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • Cancersjukdom under aktiv behandling 
 • Svår störning i immunförsvaret 
 • Svår störning i immunförsvaret 
 • Svår kronisk njursjukdom 
 • Svår kronisk lungsjukdom 
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes 
 • Downs syndrom 

Grupp 2: 18-69 –åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår covid-19

Astma som kräver kontinuerlig medicinering 

 • Svår hjärtsjukdom
 • Tillstånd som stör andningen
 • Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • Sömnapné  
 • Psykossjukdom 
 • Sjuklig fetma (BMI över 40)