Information till användare av idrottshallen och gymmet

Vi har märkt felanvändning av idrottshallen och gymnycklar. Idrottsväsendet betonar att idrottshallens hallturer är avgiftsbelagda och måste bokas på förhand. Kunden skriver under ett avtal med idrottsväsendet för hallturerna. Enskilda personer eller föreningsmedlemmar har inte rätt att använda idrottshallen för annat ändamål än ordinarie hallturer om man inte kommit överens om det med idrottsväsendet på förhand.

Nyckeln till idrottshallen och gymmet är personlig och får inte ges åt andra. Kunden ser till att inga utomstående slipper till utrymmen under hallturen eller träningspassen. Gymmets åldersgräns är 18 år. Kunden är bunden att följa idrottshallens och gymmets reglerna. Idrottsväsendet får stänga av nyckeln ifall felanvändning märks.

Alla kunder sköter grejerna tillbaka på sina egna platser efter träningen. Gymanvändare sätter redskap tillbaka på sina egna platser efter träningen så att människor kan röra sig genom utrymmet obehindrat.

Idrottshallens och gymmets prislista

Du kan fråga mera av idrottshallens hallturer och gymmedlemskap från idrottsväsendet:
Sanna Holm, ungdoms- och idrottskoordinator
tel. 040 7519404
e-post. sanna.holm@kaskinen.fi