Familjedagvård

Familjedagvård

Ansvarig barnträdgårdslärare ansvarar för familjedagvårdsverksamheten och placeringen av barn hos dagvårdare.
Tel. 0400-946 948
paivakoti(a)kaskinen.fi

Familjedagvården verkar i familjedagvårdarnas hem och erbjuder barnen en hemlik uppväxtmiljö och en trygg famn.
Målsättningen är att få barnet att känna trygghet och värme i mänskliga relationer samt att skapa ett förtroligt förhållande mellan barnet och föräldrarna.

Omgivningarna i Kaskö erbjuder mångsidiga möjligheter för familjedagvården

 • Lekpark
 • Skogar
 • Omväxlande miljö
 • Idrott och bollplaner

Vår dag innehåller

 • Lek
 • Utflykter
 • Hälsosam husmanskost
 • Pyssel
 • Sagostunder
 • Sånger
 • Ramsor

En familjedagvårdare kan ha fyra heldagsbarn och ett förskole-/skolbarn i sin vård.

Familjedagvården betjänar också familjer som på grund av föräldrarnas arbetstider behöver kvälls-, natt- och veckoslutsvård. Varje barn har en reservvårdplats ifall den egna vårdaren har förhinder. Reservvården ges på daghemmet Ankaret.

Uppsägningstiden för en familjedagvårdsplats är två veckor.