Fjärrvärme

Ekonomidirektör Carola Backholm, tel. 050-475 4959
Tekniska ärenden: Jerker Engvall, tel. 040-7018253

Dejourering fjärrvärme, tel. 050-4104333