Nya begränsningar och rekommendationer

Massexponering på Vaasa Festival, alla som besökt evenemanget uppmanas söka sig till coronatest med låg tröskel vid minsta symtom eller vid minsta misstanke om smitta för att förhindra att smittan sprids vidare.

Österbottens coronasamordningsgrupp gav vid sitt sammanträde i tisdags en rekommendation om distansarbete. Rekommendationen är i kraft till slutet av augusti. Även rekommendationen om användning av munskydd är i kraft till den 31 augusti. Coronasamordningsgruppen gav inga nya rekommendationer om privata tillställningar men betonar vikten med att följa givna hälsosäkerhetsanvisningar.

På tisdagen utfärdade Regionförvaltningsverket sammankomstbegränsningar i Österbotten. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan begränsningar om deltagarantalet inomhus är högst 10 personer och högst 50 personer i avgränsade utomhusutrymmen. Bestämmelserna är i kraft 12.8–8.9.2021. Regionförvaltningsverket underströk att också större tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning om säkerheten i dem kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Läs mer: https://www.vaasankeskussairaala.fi/.../massexponeringar...