Preliminär mötestidtabell

Stadsstyrelsens sammanträder år 2021 i stadshuset i stadsstyrelsens sammanträdesrum enligt följande: 12.1., 9.2., 9.3., 30.3., (onsdag) 21.4., 11.5., 2.6., 22.6. kl. 16.00.

Stadsfullmäktige sammanträder år 2021 följande torsdagar med början kl. 18.00 i stadshusets fullmäktigesal i Kaskö: 28.1., 25.3., 29.4., 17.6.