Preliminär mötestidtabell

Stadsstyrelsens sammanträder år 2021 i stadshuset i stadsstyrelsens sammanträdesrum enligt följande: 24.8., 7.9., 28.9., 20.10., 9.11., 24.11. och 7.12.

Stadsfullmäktige sammanträder år 2021 följande torsdagar med början kl. 18.00 i stadshusets fullmäktigesal i Kaskö: 23.9., 28.10., 16.11. och 16.12.