Rektor

Bildningsnämnden i Kaskö ledigförklarar tjänsten som rektor. Tjänsten är gemensam för den finskspråkiga Kaskisten koulu och den svenskspråkiga Kaskö svenska skola.

Som rektor leder du skolornas pedagogiska verksamhet, följer upp skolornas ekonomi samt ansvarar för personalledning, resultat och verksamhetens kvalitet. Vi önskar att du har erfarenhet av ledarskap, goda sociala färdigheter och ett starkt pedagogiskt kunnande samt ett utvecklingsvänligt och lösningsfokuserat arbetssätt och goda organisationskunskaper. Även andra administrativa uppgifter kan läggas till rektorns arbetsuppgifter.

Den rektorsbehörighet som krävs bestäms enligt förordningen 1998/986 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Behörigheten ska uppnås innan ansökningstiden går ut.

Eftersom rektorn är gemensam för svenskspråkiga Kaskö svenska skola och finskspråkiga Kaskisten koulu, ska den som valts till rektorstjänsten uppfylla följande språkkunskapskrav: modersmål finska eller svenska, eller motsvarande kunskaper, samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Den som valts till uppgiften ska innan tjänsten tas emot visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) med stöd av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Kaskö stad vill som arbetsgivare satsa på personalens välbefinnande och vi har både e-pass och gymförmån. Du får en omfattande introduktion till dina arbetsuppgifter och kommer med i en inspirerande och glad arbetsgemenskap!

Vi ser fram emot din ansökan!