Senaste info om vaccinet

Kaskö Hälsocentralen informerar 22.9.2021:

 

WALK IN- VACCINATIONER FORTSÄTTER på hälsocentralen till alla som inte har hunnit få första dosen samt till dem som ges en tredje dos:

tisdag 28.9 kl 9-15.45

tisdag 5.10 kl 9-15.45

fredag 8.10 kl 10-14

tisdag 12.10 kl 9-15.45

 

EN TREDJE VACCINDOS GES TILL PERSONER MED KRAFTIGT NEDSATT IMMUNFÖRSVAR OCH TILL DEM SOM HAR FÅTT VACCINET MED 3-4 VECKORS DOSINTERVALL ÖVER 6 MÅNADER SEDAN

THL uppmanar kommunerna att erbjuda en tredje vaccindos som en del av grundvaccinationsserien till de 12 år fyllda, som på grund av sjukdom eller vård har kraftig immunbrist (se THL-länken nedan).

Vaccinering med den tredje dosen i vaccinationsserien kan påbörjas omedelbart. Den tredje dosen kan ges då det har gått minst 2 månader sedan den andra dosen. Den tredje vaccindosen ges i första hand med samma vaccinpreparat som den andra dosen.

 En tredje coronavaccindos - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

 

Till dem som har fått vaccinet med 3-4 veckors dosintervall

 THL rekommenderar att en tredje coronavaccindos ges till de personer som har fått vaccinet med en 3-4 veckors dosintervall över 6 månader sedan.