De viktigaste telefonnumren till social- och hälsovården

Hej Kasköbo! Ta vara på de viktigaste telefonnumren till social- och hälsovården.

 
Bedömning av vårdbehov 06 218 9000 I samband med att du får ditt vårdbehov bedömt kan du även få egenvårdsanvisningar. Du kan också ges upplysning om vilken vårdenhet du ska kontakta vid behov.
Kaskö hälsovårdscentral 
På vardagar kl. 8-16, fredagar 8-14.15
Tidsbokning till munhälsovård 06 218 9100 Må-to 7.30-16, fre. 7.30-15
Jourhjälpen 116 117
Betjänar varje dag dygnet runt
När din egen hälsostation är stängd kan du ta kontakt med jourhjälpen om du får akuta hälsoproblem. Ring jourhjälpen före du söker dig till jourmottagningen.
Allmänna nödnumret 112
Betjänar dig varje dag dygnet runt
Ring det allmänna nödnumret om du behöver
hjälp genast
Välfärdsområdets växel 06 218 1111
Funktionshinderservice 04442492237
Socialarbetare telefontid klo 9-10
Vuxensocialt arbete
Sosialhandledare 0503443699
Socialarbetare 0401563864
Ledande socialarbetare 0451321593
Klo 9.30–10.30. 
Barn- och familjesocialarbete  
Servicebedömning för barn-och familjesocialarbete, barskyddsanmälningar: 0504403207
Barnskydd: 0401600638, 040594265777
Socialtarbete för barn-och familjer 0401600939, 0503865626
Socialtarbete för äldre, över 65 år
Ledande socialarbetare 0404829463
Bedömning av hemvårdbehov Servicehandledningen kl. 8-10 tf. 050 345 4947 och 040 160 0673
Minneskötare 0406486522
Näringsterapeut 0406373022
Talterapeut 040660214555
Vårdmaterialutdelning 0503435772, 0452323200
mo-fre klo 13-14. Avhämtning enligt överenskommelse. Slussgatan 11 A 64260 Kaskö.
Hjälpmedelsservice 050 305 0265 Telefontid vardagar kl.8.30-9.00
Öppentid i utlåningen kl. 13-14 eller enl. överenskommelse.
Röntgen 0401447531,0401263507
Laboratorie 062131626 kl.7-15 eller fimlab.fi