Enkät om familjedagvårdens behov i Kaskö

Denna enkät riktar sig till nuvarande och kommande kunder inom småbarnspedagogiken i Kaskö.

Bildningsnämnden vill kartlägga vårdnadshavarnas önskemål på tillgängligheten av kommunens familjedagvård.

https://link.webropolsurveys.com/S/1977FE20B665928A