Daghemsföreståndare

Bildningsnämnden lediganslår tjänsten som daghemsföreståndare vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret. Tjänsten besätts så snart som möjligt, och tjänsten är tillsvidare. Behörighetskraven för daghemsföreståndare är enligt lagen om småbarnsfostran 540/2018 31§ småbarnsfostrans lärares (26§) eller småbarnsfostrans socionoms (27§) behörighet och minst magisterexamen inom pedagogik och tillräcklig ledaregenskaper. Dessutom uppfyller behörighetskraven lagen om småbarnsfostran 540/2018 gällande personalens övergångsbestämmelser för sökanden. Lön enligt AKTA (05VKA020). Eftersom tjänsten är vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret, krävs av den som väljs till tjänsten följande språkkunskaper: ett inhemskt språk som modersmål (finska, svenska) eller motsvarande språkkunskap, i det andra inhemska tillfredställande språkkunskap att uttrycka sig i tal och skrift. När tjänsten besätts är det 6 mån prövotid. Den som väljs till tjänsten bör före mottagandet av tjänsten förete arbetshälsovårdsläkarens godkända utlåtande samt förete ikraftvarande brottsregisterutdrag. Ansökningtiden utgår 21.10.2019 kl 15.