Daghemsföreståndare

Sakkunniga inom småbarnspedagogiken, välkomna på arbete till Daghemmet Ankaret i Kaskö!

Vårt daghem befinner sig i maritim miljö i en byggnad som blev färdig 2020 , där både skogen och den historiska ö-miljön finns alldeles intill. Vårt tvåspråkiga daghem har tre avdelningar och två förskolegrupper. För den som väljs till uppgifterna, som uppfyller behörighetskriterierna, har vi också reserverat en rekryteringsbonus på 1000 € - vi värdesätter din utbildning och kompetens.

Som arbetsgivare vill Kaskö stad satsa på sin personals välmående och vi erbjuder både e-passi och gymförmån.

Bildningsnämnden i Kaskö lediganslår tjänsten som daghemsföreståndare vid daghemmet Ankaret.

Behörighetskraven för daghemsföreståndare är enligt lagen om småbarnspedagogik 540/2018 31§ lärare inom småbarnspedagogik (26§) eller socionom inom småbarnspedagogik (27§) och minst magistersexamen inom pedagogik och tillräcklig ledarerfarenhet. Dessutom uppfyller behörighetskraven lagen om småbarnspedagogik 540/2018 gällande personalens övergångsbestämmelser för sökanden. Lön bestäms enligt UKTA (45000020). Eftersom tjänsten är vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret, krävs av den som väljs till tjänsten följande språkkunskaper: ett inhemskt språk som modersmål (finska, svenska) eller motsvarande språkkunskap, i det andra inhemska goda språkkunskaper att uttrycka sig i tal och skrift.