Preliminär mötestidtabell 2024

Stadsstyrelsen kl. 16

15.1.2024

29.1.2024

19.2.2024

11.3.2024

25.3.2024 (bokslut)

15.4.2024

6.5.2024

20.5.2024

3.6.2024

24.6.2024

Stadsfullmäktige kl. 18

12.2.2024

8.4.2024

13.5.2024 (bokslut)

17.6.2024

Bildningsnämnden kl. 18

12.3.2024

23.4.2024

28.5.2024